Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
                 

A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

ISKOLA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE

ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET, HOGY

A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Óvodába

2023. április 24-én és 25-én (8.00-tól 15.00-ig)

 kerül sor.

A SZÜLŐ KÖTELES AZ ÓVODÁBA BEÍRATNI
AZON GYERMEKÉT,

AKI 2023. AUGUSZTUS 31-ig BETÖLTI A

3. ÉLETÉVÉT.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

Mindkét szülő részéről

-        személyi igazolvány

-         személyi azonosító és lakcímkártya

-         gyermekvédelmi határozat (amennyiben a szülő rendelkezik érvényes határozattal)

-         telefonszám

A gyermek részéről

-        lakcímkártya

-         a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-         TAJ kártya

-         tartós betegség esetén orvosi szakvélemény, bármilyen egyéb szakvélemény, ami a gyermek óvodai ellátását érinti

-         kötelező óvodai foglalkozás alóli felmentést igazoló dokumentum (fővárosi vagy megyei járási hivatal illetékességi osztálya);

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Zalakomár, 2023. március 20.

                                                                                                                                                                                      Thaisz Miklós sk.

                                                                                                                                                                                     kuratóriumi elnök